ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ES-GE V3T-H4-01

Μήκος φόρτωσης: απο 13,60m έως 22,00m
Ύψος φόρτωσης: 1,35m
Πλάτος φόρτωσης: 2,55m
Ωφέλιμο φορτίο: 38tn


fbinstagramlinkedin