ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Μεταφορά χωματουργικού μηχανήματος Truckline 60 τόνων από Βαθύλακο Θεσσαλονίκης στο εργοτάξιο Δομοτεχνικής στον περιφερειακό

 


fbinstagramlinkedin